IPMS SLOVAKIA konečne oficiálne založená

IPMS SLOVAKIA konečne oficiálne založená!

Osemnásť modelárov z Nitry, Liptovského Hrádku, Popradu, Bardejova a Rimavskej Soboty sa rozhodlo navštíviť tohtoročnú súťaž a výstavu Scale Model World v Telforde (UK). Martin Rezák z MK Zobor v Nitre komunikoval s organizátormi SMW. Pôvodne sme sa chceli prihlásiť do IPMS len ako klub MK Zobor Nitra. Anglickí kolegovia nám ale navrhli založiť IPMS Slovakia, pretože nie je u nich registrovaná. Fígeľ je totiž v tom, že nestačí napísať pred klub IPMS. Používanie loga a znaku IPMS podlieha  schváleniu v centrále  IPMS v UK. Preto sme sa dohodli že podáme prihlášku na založenie IPMS Slovakia. Dňa 16.5.2016 nás v UK zaregistrovali o čom sme dostali doklad. Medzi základné povinnosti IPMS patrí:

-          Raz za dva roky uskutočniť voľbu vedenia

-          Vydávať členské preukazy

-          Prijať aj cudzích štátnych príslušníkov a nerobiť rozdiely podľa vierovyznania a farby pleti

Do budúcoročných volieb je vedenie IPMS Slovakia nasledovné:

Martin Rezák – predseda

Jaroslav Vnuk - pokladník

Martin Mikuláš – sekretár

Ladislav Nagy – člen výboru

Ján Moravčík – člen výboru